Vi ønsker jevnlig å orientere medlemsbankene om virksomheten vår og saker som kan være av betydning for bankene og kundene. Samtidig åpner vi også for at andre som kan ha interesse for temaet kan abonnere på vårt nyhetsbrev.

For å motta vårt nyhetsbrev, ber vi deg ta kontakt på e-post: [email protected]

Tidligere utgivelser av Nyhetsbrevet til Bankenes sikringsfond finner du under: