Høstkonferansen 2023 ble avholdt 14. og 15. september.

Bankenes sikringsfonds høstkonferanse er et faglig forum for ansatte, rådgivere og revisorer i små og mellomstore banker.

Formålet med konferansen er å gi innsikt i aktuell regulatorisk utvikling, belyse konsekvensene for bankene, samt å gi innspill til god virksomhetsstyring.

De siste årene har konferansen samlet fra 240 til 280 deltagere.

Program

Priser og praktisk informasjon

Foredragsholdere

Foredrag og opptak fra konferansen 2023