Bankenes sikringsfonds høstkonferanse er et faglig forum for små og mellomstore banker. Formålet med konferansen er å bidra til økt innsikt i aktuell regulatorisk utvikling, belyse konsekvensene for bankene, samt å gi innspill til god virksomhetsstyring.

Målgruppen er bankenes ledelse, medarbeidere innenfor områder som risikostyring og compliance, økonomi/regnskap, samt rådgivere, revisorer og andre som har interesse for regelverksutviklingen og aktuelle problemstillinger for bankene.

Vi håper at mange ønsker å delta på konferansen i Oslo. Det er også mulig å delta digitalt.

Velkommen til høstkonferansen 2024!

Program

Praktisk informasjon

Foredragsholdere

Påmelding