Høstkonferansen 2024 vil bli avholdt torsdag 12. og fredag 13. september på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo sentrum.

Bankenes sikringsfonds høstkonferanse er et faglig forum for små og mellomstore banker. Formålet med konferansen er å bidra til økt innsikt i aktuell regulatorisk utvikling, belyse konsekvensene for bankene, samt å gi innspill til god virksomhetsstyring.

Målgruppen er bankenes ledelse, medarbeidere innenfor områder som risikostyring og compliance, økonomi/regnskap, samt rådgivere, revisorer og andre som har interesse for regelverksutviklingen og aktuelle problemstillinger for bankene.

Konferansen blir innledet av administrerende direktør Stig Helberg i Bankenes sikringsfond.

Finanstilsynsdirektør Per Mathis Kongsrud vil holde innlegg om banknæringens tilstand og utsikter. Leder i Finans Norge Kari Olrud Moen vil orientere om Finans Norges strategi og prioriteringer.

Aksjeanalytiker i DNB Håkon Astrup vil holde foredrag om hva som påvirker bankenes attraktivitet i egenkapitalmarkedet, herunder betydningen av strukturendringer i banksektoren.

Representanter fra Finanstilsynet vil orientere om forslag til nytt kapitaldekningsregelverk for standardbanker, herunder ny risikobasert standardmetode for kredittrisiko og ny modell for beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko.

Det blir innlegg om IT-sikkerhet, drift og den nye forordningen om digital operasjonell motstandsdyktighet (DORA). En representant fra næringen vil holde innlegg om hvordan banken møter privatkunder med betalingsvansker, og vurderinger av etikk og omdømme i oppfølgingen av slike engasjement.     

I tillegg blir kunstig intelligens og bærekraftsrapportering tema på årets konferanse.

Vi håper at så mange som mulig ønsker å delta på konferansen i Oslo, men som for tidligere år vil det være mulig å delta digitalt.

Velkommen til høstkonferansen 2024!

Fullstendig program og påmeldingsskjema sendes ut i juni.