Bankenes sikringsfond har opphavsretten til domenenavnet www.bankenessikringsfond.no og til innholdet på nettstedet, med mindre annet er angitt i det enkelte tilfellet. Opphavsretten omfatter alt materiale som er publisert på denne internettadressen, selv om materialet i ettertid er slettet eller endret av Bankenes sikringsfond.

Bankenes sikringsfond gjør oppmerksom på at det kan forekomme feil på nettsidene. Bankenes sikringsfond påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjon som er gjort tilgjengelig på Bankenes sikringsfonds nettsted eller på sider som det blir henvist til. Bankenes sikringsfond påtar seg heller ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade som kan oppstå som følge av at slik informasjon er ukorrekt, ufullstendig eller misvisende.

Med de begrensninger som følger i neste avsnitt og forutsatt at ikke annet fremgår på Bankenes sikringsfonds nettsider (på grunn av tredjemanns rettigheter eller andre grunner), er det tillatt å kopiere materiale fra Bankenes sikringsfonds nettsider, både elektronisk og i papirform, dersom Bankenes sikringsfond oppgis som kilde. Det er også tillatt å opprette lenker til Bankenes sikringsfonds nettsider dersom hele Bankenes sikringsfonds nettdesign er beholdt. 

Følgende begrensning gjelder i adgangen til kopiering og til å opprette lenker:

  • Det er ikke tillatt å gjøre endringer i materialets og nettsidenes innhold
  • Det må ikke benyttes lenker som plasserer Bankenes sikringsfonds nettsider innenfor rammene av en annen nettside ("frames")
  • Lenker må ikke benyttes i reklameøyemed eller andre kommersielle formål