Åpen bok på arbeidsbord med tavle

Rapport om garantiansvaret

Innskuddsgarantien omfatter en tredel av bankenes samlede gjeld og egenkapital. Garantiansvaret er kjernen i oppdraget til Bankenes sikringsfond. For å gi innsyn i ulike sider ved innskuddsgarantien har vi laget en rapport om garantiansvaret. Les artikkelen her

Sikringsportalen

Sikringsportalen ble lansert høsten 2021 for å forbedre brukeropplevelsen og effektivisere medlemsforetakenes rapportering til Bankenes sikringsfond. Brukere av Sikringsportalen er medlemmer av innskuddsgarantiordningen og kredittforetak, samt verdipapirforetak som er bidragspliktige til krisetiltaksfondet. Les artikkelen her

Bidrag til innskuddsgaranti- og krisetiltaksfondet for 2022

Vedtak og beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet for 2022 er tilgjengeliggjort i Sikringsportalen.
Fakturaer for bidrag til innskuddsgarantifondet og krisetiltaksfondet er sendt ut. I Sikringsportalen vil medlemsforetakene se hvordan deres bidrag er beregnet. Les artikkelen her

Høstkonferansen 2022

Årets høstkonferanse arrangeres torsdag 15. og fredag 16. september på Radisson Blu Scandinavia Hotel på Holbergs plass i Oslo sentrum. Konferansen er med å bidra til økt innsikt i aktuell regulatorisk utvikling, belyse konsekvensene for bankene, samt å gi innspill til god virksomhetsstyring. Les artikkelen her