Åpen bok på arbeidsbord med kaktus

Sikringsportalen-vi forenkler rapportering og kommunikasjon

Bankenes sikringsfond lanserer i høst en internettportal som skal forbedre brukeropplevelsen og effektivisere medlemsforetakenes rapportering til Bankenes sikringsfond. Vi kaller den Sikringsportalen. Brukere av Sikringsportalen vil være våre medlemsbanker, samt kredittforetak og verdipapirforetak som bidrar til krisetiltaksfondet. Se en kort video som forklarer hvordan portalen funger ved å klikke på bildet eller lenken under Video Sikringsportalen
Les mer om hvilken betydning dette har for medlemsforetakene, samt hva de må foreta seg nå.

Bidrag til innskuddsgarantifondet 2022

Bankenes sikringsfond har i år revidert modellen for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet. Bidragsmodellen skal godkjennes av Finanstilsynet. Intensjonen er å bruke modellen til å beregne bidrag fra og med 2022. Les artikkelen her.

Informasjon til kundene om innskuddsgarantien

Alle banker har en plikt til å informere sine kunder om innskuddsgarantiordningen som gjelder for banken. Bankenes sikringsfond sendte i forrige uke ut et oppdatert skjema med opplysninger om innskuddsgarantien som bankene skal benytte til dette formålet. Les artikkelen her.

Avviklingen av Optin Bank

Finansdepartementet vedtok 23. juni i år at Optin Bank skulle avvikles under offentlig administrasjon. Beslutningen om avvikling utløste innskuddsgarantien og dermed utbetaling av garanterte innskudd. Les artikkelen her.