Det ble avholdt webinar om innskuddsgarantien i begynnelsen av februar. Webinaret omhandlet blant annet

•    hva garantien dekker
•    hvorfor vi har en innskuddsgaranti
•    hvem som står bak innskuddsgarantien
•    hvordan en utbetaling av innskudd foregår i praksis 

Dersom det blir satt opp nye webinarer vil dette bli publisert på denne nettsiden.