Bankenes sikringsfond lanserte november 2021 en internettportal som skal forbedre brukeropplevelsen og effektivisere medlemsforetakenes rapportering til Bankenes sikringsfond. Vi kaller den Sikringsportalen. 

Her er lenke til Sikringsportalen.

Brukere av Sikringsportalen er våre medlemsbanker, samt kredittforetak og verdipapirforetak som bidrar til krisetiltaksfondet. Formålet med Sikringsportalen er å samle all innrapportering og dialog med Bankenes sikringsfond på ett sted. Målet er også å gjenbruke informasjon som bankene allerede rapporterer på.

Funksjonaliteten og rapporteringsmodulene i Sikringsportalen vil lanseres stegvis. Pr. høsten 2023 har vi lansert en løsning for bidragsprosessen, rapportering av kundelister, meldingsfunksjon, support og brukeradministrasjon. Vi jobber nå med å utvikle en mer effektiv løsning for kvartalsvis regnskapsrapportering. 

Se en kort video under som forklarer hvordan portalen fungerer.