For å drive bankvirksomhet i Norge kreves konsesjon av norske myndigheter. Alle norske banker som har mottatt konsesjon av norske myndigheter er pliktige medlemmer av innskuddsgarantiordningen. Filialer i Norge av utenlandske banker kan søke om medlemskap frivillig.

For å etablere medlemskapet, ber vi bankene ta kontakt med Bankenes sikringsfond på e-post: [email protected].