Tidspunkt  
Program torsdag 14. september

08.45

Registrering, kaffe og rundstykker

09.30

Velkommen og oppdatering fra Bankenes sikringsfond
Stig Helberg, adm. direktør Bankenes sikringsfond

10.05

Makroøkonomiske utsikter   
Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB

10.35

Regulatorisk utvikling på soliditetsområdet
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge

11.10

Pause

11.30

Aktuelle trusler og bankenes rolle i bekjempelse av kriminalitet
Merete Klingenberg, politiinspektør i Økokrim og Fredrik Nicolai Andersen, analytiker i Økokrim

12.00

Regelverksutvikling, tilsynspraksis og erfaringer fra tilsyn på antihvitvaskområdet
Brita Daae Hrenovica, seksjonssjef Finanstilsynet

12.30

Bærekraftsrapportering - beste praksis for små og mellomstore banker 
Kjetil Rimstad, partner EY og Cecilie Vestli Landberg, manager EY

13.00

Lunsj

14.00

Naturrisiko i norsk finansnæring
Marian Rui Slettebakken, seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond og Simen Kristiansen, fagsjef for bærekraftig finans i Finans Norge 

14.30

Bærekraft på privatmarkedsområdet
Karoline Bakka Hjertø, leder bærekraft SpareBank 1 Østlandet

15.00

Pause

15.15

Erfaringer med ny finansavtalelov - hvilke konsekvenser har loven fått for kredittprosesser og kredittgivningen til privatmarkedet 
Tore Jarleiv Lølandsmo, spesialrådgiver for Kreditt PM i Sparebanken Sør

15.45

Hvordan løse rollen som ansvarlig for risikokontroll og compliance i en mindre bank?
Elisabeth Frøyland, banksjef for risikostyring og compliance i Jæren Sparebank

16.10

Avslutning dag 1

18.30

Aperitiff  -  Konferansemiddag kl. 19.00

 

Tidspunkt  

Program fredag 15. september

09.00

Velkommen dag 2
Stig Helberg, adm. direktør Bankenes sikringsfond

09.05

Banknæringens tilstand og utsikter
Per Mathis Kongsrud, finanstilsynsdirektør

09.35

Banknæringen og Finans Norge sine prioriteringer
Marianne Marthinsen, direktør strategi, innsikt og analyse i Finans Norge

10.05

Erfaringer fra tilsyn med små og mellomstore banker
May Camilla Bruun-Kallum, seksjonssjef Finanstilsynet

10.35

Pause

10.55

Egenkapitalbevisets stilling i lys av nylige føringer fra myndighetene
Bernt Olav Steinland, partner Advokatfirmaet Selmer

11.25

Hvordan kapitaliseringen til mindre og mellomstore banker påvirker deres attraktivitet i kapitalmarkedet
Øyvind Fallmyr, leder i Norne Securities' investment banking avdeling

11.55

Nye teknologier gir nye muligheter og utfordringer for finansielle institusjoner
Lasse Meholm, prosjektleder i Norges Bank

12.25

Avslutning 

12.30

Lunsj