Tidspunkt  
Program torsdag 12. september

09.00

Registrering, kaffe og rundstykker

09.45

Velkommen og oppdatering fra Bankenes sikringsfond
Stig Helberg, adm. direktør Bankenes sikringsfond

10.20

Finans Norges strategi og prioriteringer
Kari Olrud Moen, adm. direktør Finans Norge

10.40

Makroøkonomiske utsikter
Olav Chen, leder allokering og globale renter i Storebrand

11.10

Pause

11.30

Tilsynspraksis på soliditetsområdet og ny standardmetode for kredittrisiko
Håkon Rysst Heilmann, tilsynsrådgiver Finanstilsynet

12.00

Erfaringer fra tilsyn i små og mellomstore banker, og ny metode for beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko
Heidi Hasvold, tilsynsrådgiver Finanstilsynet

12.30

Praktisk forberedelse til nytt kapitaldekningsregelverk
Endre Johannes Solberg, leder risiko og virksomhetsstyring i Eika Gruppen 

13.00

Lunsj

14.00

Hvordan møte kunder med betalingsvansker - bankens ansvar for oppfølging og rådgivning
Nelly Maske, konserndirektør privatmarked i SpareBank 1 SMN

14.30

Aktuelle saker i Finansklagenemnda – læringspunkter for bankene? 
Marianne Uppman, avdelingsleder i Finansklagenemnda  

15.00

Pause

15.15

Navigering i digitale stormer og regulatoriske krav i SpareBank 1-alliansen
Tom-André Røgden, leder for sikkerhet og beredskap (CSO/CISO) i SpareBank 1 Utvikling

15.45

Utsikter for norske banker og viktige faktorer for bankenes attraktivitet i egenkapitalmarkedet
Håkon Astrup, aksjeanalytiker i DNB

16.15

Avslutning dag 1

18.30

Aperitiff  -  Konferansemiddag kl. 19.00

 

Tidspunkt  

Program fredag 13. september

09.00

Velkommen dag 2
Stig Helberg, adm. direktør Bankenes sikringsfond

09.05

Banknæringens tilstand og utsikter
Per Mathis Kongsrud, finanstilsynsdirektør

09.40

Bærekraft i risikostyring og bærekraftsrapportering for små og mellomstore banker
Marte Bjelland og Tobias Torheim, managere i BDO

10.10

Kunnskap om bærekraft – hvordan bygge ressurser i en mindre organisasjon?
Per Kristian Høybråten, bærekraftsansvarlig i OBOS-banken

10.40

Pause

11.00

Bærekraft er mer enn klima – hvordan en bank arbeider med sosiale forhold i praksis
Martin Fagerli, leder forretningsutvikling i Romerike Sparebank

11.25

Kunstig intelligens i bank – muligheter og utfordringer
Charl Maree, Chief Data & Analytics Officer i SpareBank 1 SR-Bank  

11.55

Hvordan regelverks- og teknologiutvikling påvirker arbeidet til funksjonene for compliance og risikokontroll i banken
Carine Lindman-Johannesen i Lindman Advokatfirma  

12.25

Avslutning 

12.30

Lunsj