For å gjøre garanterte innskudd tilgjengelig for innskuddskunden, innen fristen på syv arbeidsdager, er vi avhengig av at bankene har systemer som kan produsere kundelister.

Bankene skal til enhver tid kunne fremlegge opplysninger om innskuddskunder og kvalifiserte innskudd. Opplysningene skal fremlegges i samsvar med forskrift om krav til rapportering av opplysninger om innskytere og innskudd til Bankenes sikringsfond (innskuddsgarantiforskriften).

Bankene skal kunne oversende kundelister på forespørsel fra Bankenes sikringsfond og etter vedtak om avvikling under offentlig administrasjon. Oversendelse av kundelister gjøres i Sikringsportalen.

Sammen med kundelistene skal bankene levere et følgeskriv. Bankenes sikringsfond har laget mal for følgeskriv, veiledning til forskriften samt eksempelfil:

For mer informasjon om garanterte innskudd og sektorkoder, se Veiledning ORBOF.