Medlemsbanker skal skriftlig informere kundene om innskuddsgarantiordningen som gjelder for banken. Informasjonen skal gis på et standardisert format fastsatt av Bankenes sikringsfond. Dette følger av finansforetaksloven § 16-5.

Bankenes sikringsfond har laget en mal til informasjonsskriv. Skrivet er behandlet i Fagutvalg kontrakt i Finans Norge. Malen ble sist oppdatert høsten 2021. Det er lagt opp til at bankene kan benytte malen blant annet som vedlegg til kontoavtalen og årsoppgaven. Malen er på to sider. 

Her finner du malen til informasjonsskrivet. (DOCX, 21KB)