Åpen bok uten inskripsjon på en arbeidsflate.

Velkommen til webinar om innskuddsgarantien

Bankenes sikringsfond arrangerer i februar et 30 minutters webinar om innskuddsgarantien.

I webinaret forklarer vi:

  • hva garantien dekker
  • hvorfor vi har en innskuddsgaranti 
  • hvordan en utbetaling av innskudd foregår i praksis 

Webinaret er gratis og åpent for alle bankansatte. Norske banker står sammen om innskuddsgarantien, en ordning som er bra for kundene, bra for bankene og bra for samfunnet. Jo bedre kundene kjenner til innskuddsgarantien, jo bedre fungerer den. Bankansatte er svært viktige for å bygge denne kjennskapen og kunnskapen hos kundene.

Det vil bli satt opp fire datoer for webinaret. Informasjon om påmelding legges ut på vår nettside og på e-post tidlig i januar.

Bidrag til innskuddsgaranti- og krisetiltaksfondet for 2024

Bankenes sikringsfond skal beregne bidrag til innskuddsgarantifondet og krisetiltaksfondet for 2024. Datagrunnlaget til beregningene er allerede bekreftet av foretakene, og i januar 2024 vil det sendes ut forhåndsvarsel via Sikringsportalen. I Sikringsportalen kan foretakene se hvordan deres bidrag er beregnet, samt kunne gi tilbakemeldinger dersom de har kommentarer til datagrunnlaget og beregningen av bidraget.

Etter at forhåndsvarselet er sendt ut, arrangerer vi to webinarer om bidragsberegningen. I det første webinaret går vi gjennom bidragsmodellen og bidragsberegningen for innskuddsgarantifondet, og i det andre webinaret gjør vi det samme for krisetiltaksfondet. Det vil bli sendt ut invitasjoner til dem som er registrerte brukere i Sikringsportalen.

Vi forventer å sende ut faktura for bidragene i løpet av første kvartal 2024.

Ny nettside

Vi har fått nytt design og endret litt på oppsett og innhold. Bakgrunnen for endringene er at det skal være enklere å finne informasjon om innskuddsgarantien, både for innskuddskunder og for ansatte i foretakene. For at informasjonen på siden skal være tilgjengelig for alle besøkende er nettsiden tilpasset kravene til universell utforming.

Forslag til nye EU-regler for håndtering av banker i krise

I april 2023 foreslo EU-kommisjonen endringer av regelverket for håndtering av banker i krise. Regelverket omfatter blant annet innskuddsgarantidirektivet og krisehåndteringsdirektivet. EU har ennå ikke vedtatt endelige regler. Les mer om forslaget og vårt syn på det.