ff

Endring i rapportering av garanterte innskudd på klientkonto

Vi ønsker å informere om viktige endringer i rapporteringen av garanterte innskudd på klientkontoer i ORBOF og hvordan dette påvirker beregningen av bidrag til innskuddsgarantiordningen.

Her kan du lese om endringene.

Fra 3. kvartal 2024 blir det endring i regnskapsrapporteringen til oss

Vi har nå fått tilgang til regnskapsdata fra bankenes ORBOF-rapportering og utvalgte data fra CRR/CDR-IV rapporteringen til Finanstilsynet. Fra og med 1. kvartal 2024 er ORBOF-rapporteringen dessuten endret slik at den ivaretar Bankenes sikringsfonds behov for opplysninger om garanterte innskudd.

Her kan du lese om endringene.

Høstkonferansen

Bankenes sikringsfond arrangerer vår årlige høstkonferanse på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo torsdag 12. og fredag 13.september 2024. Konferansen er et faglig forum for ansatte i små og mellomstore banker, der formålet blant annet er å øke innsikten i aktuell regulatorisk utvikling og belyse konsekvensene for bankene.

Les mer om meld deg på konferansen her.

Strategien til Bankenes sikringsfond

Bankenes sikringsfond vil ivareta og videreutvikle en innskuddsgaranti som har fungert bra. Dette krever et godt samarbeid både med bankene og myndighetene. Alle skal ha tillit til innskuddsgarantien.

En viktig oppgave fremover er å øke kjennskapen til innskuddsgarantien ytterligere. Det tradisjonelle bildet av innskuddsflukt er kunder i kø utenfor et fysisk banklokale for å ta ut fysiske penger. Nett- og mobilbank gjør at kunder i dag kan flytte penger digitalt og svært raskt. Sosiale medier legger også til rette for rask spredning av informasjon og feilinformasjon. God kjennskap til innskuddsgarantien er derfor viktig for å hindre en uønsket utvikling. Vi har derfor som mål å øke kjennskapen til innskuddsgarantien, kunnskapen om hva den dekker og hva den ikke dekker.

I strategien kan du lese mer om dette og andre områder vi prioriterer fremover. (PDF, 749KB)