Åpen bok på arbeidsbord med blomst og lys

Bankansatte har god kjennskap til innskuddsgarantien - hva vet du?

Bankenes sikringsfond har undersøkt hva bankansatte vet om innskuddsgarantien. Svarene er generelt svært gode, selv om det er viktige sider ved garantien som kunne vært bedre kjent. Her kan du også finne ut om du kommer høyere på kunnskapsindeksen enn de som deltok i undersøkelsen. Les artikkelen her.

Metoden for å beregne det årlige bidraget til innskuddsgarantifondet skal justeres

Bankenes sikringsfond arbeider med et forslag til endringer i risikojusteringen av bankenes bidrag til innskuddsgarantifondet. Et høringsnotat vil bli sendt ut i løpet av første halvår, slik at medlemsbankene og andre kan gi sine innspill. Det er planlagt å bruke den nye modellen for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet fra og med 2022. Les artikkelen her..

EU evaluerer innskuddsgarantdirektivet 

Innskuddsgarantidirektivet (DGSD) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD) er i ferd med å bli evaluert av EU-kommisjonen. Som et ledd i dette gjennomfører EU-kommisjonen nå en høring for å få synspunkter og erfaringer fra interessenter og brukere av regelverket. Høringen er også åpen for norske interessenter. Les artikkelen her.

Høstkonferansen 2021

I år er det 100 år siden forløperen til dagens sikringsfond ble opprettet som en frivillig ordning. Vi vil arrangere en konferanse i jubileumsåret, selv om det foreløpig ikke er endelig avklart om det blir et fysisk og/eller digitalt arrangement. Hold av 16. og 17. september. Vi kommer tilbake med mer informasjon om konferansen og programmet før påske.