Vedtak og beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet for 2022 er tilgjengeliggjort i Sikringsportalen. Fakturaer for bidrag til innskuddsgarantifondet og krisetiltaksfondet er sendt ut. I Sikringsportalen vil medlemsforetakene se hvordan deres bidrag er beregnet.

Bidragsmodellen til innskuddsgarantifondet ble revidert i 2021. Den reviderte modellen (trinn 2) anvendes fra og med bidragsåret 2022. Medlemsbankenes endring i bidrag og risikojustering fra 2021 til 2022 må derfor sees i lys av endringene i modellen. Endringene i bidragsmodellen kan føre til større endringer i bidragene for bankene i den mest risikable enden av skalaen. Endringene vil også medføre at bankene i den mindre risikable enden av skalaen vil få mer stabile bidrag fra år til år.

Under menypunktet Support i Sikringsportalen har vi publisert malene for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet for 2019 – 2022. Ved bruk av disse malene kan den enkelte bank selv rekalkulere egne bidrag og beregne effekten på eget bidrag av å endre egne inputdata.