Visjonen til Bankenes sikringsfond er at alle har tillit til at innskuddene deres er trygge – og at bankene og myndighetene har tillit til oss. Åpenhet og informasjon er et grunnlag for tillit.

For å gi best mulig innsyn i garantiansvaret til innskuddsgarantiordningen har vi laget en rapport som vi planlegger å oppdatere årlig. 

Rapporten gir innsyn i ulike sider ved innskuddsgarantien samt i håndtering av banker i krise, og kan gi relevant faktagrunnlag for diskusjoner og debatter om finansiell stabilitet. I rapporten er oppmerksomheten på det samlede garantiansvaret, ikke på de enkelte bankenes bidrag til garantiansvaret. 

Målgruppen er i hovedsak aktører som er opptatt av slike spørsmål, men rapporten er forsøkt skrevet slik at den kan være relevant også for andre som ønsker mer kunnskap om innskuddsgarantiordningen.

Ta gjerne kontakt for spørsmål og innspill til rapporten på [email protected]. Dette kan bidra til å utvikle rapporten og vårt arbeid generelt.

Her finner du rapporten. (PDF, 458KB)