Høsten 2021 lanserte Bankenes sikringsfond Sikringsportalen, en internettportal som skal forbedre brukeropplevelsen og effektivisere medlemsforetakenes rapportering til Bankenes sikringsfond. Brukere av Sikringsportalen er medlemmer av innskuddsgarantiordningen, samt kredittforetak og verdipapirforetak som er bidragspliktige til krisetiltaksfondet. Ved utgangen av mai 2022 er det registrert 171 foretak og 436 individuelle brukere i Sikringsportalen.

Onboarding og tilgangsstyring av brukere
Av de totalt 436 individuelle brukerne i portalen er det 55 brukere som ikke er aktivert. Dette kan medføre at kommunikasjon og informasjon om de årlige bidragene fra Bankenes sikringsfond ikke når frem til medlemsforetakene.

Medlemsforetakene er selv ansvarlig for å administrere egne brukere i Sikringsportalen. Administrator er den eneste rollen som kan invitere nye brukere, endre roller på eksisterende brukere og slette brukere. Utpekt administrator (-er) i hvert foretak må derfor sørge for at det opprettes nødvendige brukere, og sørge for at de brukerne som opprettes blir aktivert av den inviterte brukeren. Dette gjøres enkelt ved hjelp av BankID. Vi anbefaler at alle administratorer logger seg inn i Sikringsportalen og kontrollerer at brukerne i sitt eget foretak er aktivert og ajourført.

Videreutvikling av Sikringsportalen
Funksjonaliteten og rapporteringsmodulene i Sikringsportalen vil lanseres stegvis. Foreløpig har Sikringsportalen en helhetlig løsning for bidragsprosessen, meldingsfunksjon, support og brukeradministrasjon.

Bankenes sikringsfond vil jobbe videre med utvikling av en mer effektiv løsning for kvartalsvis regnskapsrapportering, samt rapportering av innskuddslister. Dette vil gjøres tilgjengelig for bankene på et senere tidspunkt. I mellomtiden vil medlemsbankene rapportere regnskap og eventuelle innskuddslister på ordinær måte.

Her kan du finne mer informasjon om Sikringsportalen

 

Dersom dere har innspill til forbedring av Sikringsportalen setter vi pris på om dere benytter meldingsfunksjonen i Sikringsportalen.