Finansdepartementet vedtok 23. juni i år at Optin Bank skulle avvikles under offentlig administrasjon. Avvikling av en bank i Norge har ikke skjedd siden oktober 2008, da islandske Kaupthing led samme skjebne. Bakgrunnen for avviklingsvedtaket var den økonomiske situasjonen til Optin Bank, og banken hadde tidligere i år fått pålegg av Finanstilsynet om minimum 100 millioner kroner i kapitalforhøyelse.

Optin Bank startet sin bankvirksomhet i 2017 og var i begynnelsen en nisjebank med hovedvekt på forbrukslån. Banken gikk etter hvert i en mer teknologisk retning med tilbud om integrerte betalingsløsninger og banktjenester i partnerskap med andre selskaper. Banken var liten i norsk målestokk, med 270 millioner kroner i innskudd og under 1000 aktive konti ved avviklingstidspunktet.

Beslutningen om avvikling utløste innskuddsgarantien. Innskuddsgarantiordningen administreres av Bankenes sikringsfond, og vår lovpålagte oppgave er å gjøre innskuddene tilgjengelige for kundene innen syv arbeidsdager etter at innskuddet ble utilgjengelig.

Bankenes sikringsfond har en utbetalingsløsning for utbetaling av garanterte innskudd. Utbetalingsløsningen fungerer som en nettbank, der kundene logger inn ved hjelp av elektronisk ID, typisk BankID, og overfører pengene til konto i en annen bank. Fra banken som avvikles mottar Bankens sikringsfond en liste over innskudd på et bestemt format innen en viss frist. Etter at Bankenes sikringsfond mottok denne listen fra Optin Bank og hadde kvalitetssikret den, åpnet vi utbetalingsløsningen 29. juni. Åpningen skjedde altså fire arbeidsdager etter avviklingsvedtaket og dermed godt innenfor syvdagersfristen. På dag syv hadde 85 prosent av innskuddene allerede blitt utbetalt.

Erfaringen fra denne hendelsen er at kvaliteten på innskuddslisten er svært viktig for en effektiv utbetaling. I dette tilfellet var kvaliteten god. Alle banker er pliktige til å produsere innskuddslister i samsvar med kravene i innskuddsgarantiforskriften som trådte i kraft 1. juli 2020. Se lenke til forskriften. Bankenes sikringsfond gjennomfører periodisk testing av slike lister fra bankene. Vi er også i gang med å lage en selvbetjeningsløsning der bankene selv kan laste opp sine kundelister og få bekreftet at de etterlever innskuddsgarantiforskriften. Dette kommer vi nærmere tilbake til i 2022.