Banker og andre finansforetak som tar imot innskudd i Norge skal skriftlig informere sine kunder om innskuddsgarantiordningen som gjelder for banken. Informasjonen skal gis på et standardisert format fastsatt av Bankenes sikringsfond. Dette følger av finansforetaksloven og tilhørende forskrift.

Bankenes sikringsfond fastsatte det standardiserte skjemaet sommeren 2019, etter behandling i Finans Norges Fagutvalg kontrakt. Skjemaet benyttes eksempelvis som vedlegg til kontoavtale eller årsoppgave og er på omtrent to sider.

Vi har nå, i samarbeid med Finans Norges Fagutvalg kontrakt, gjort noen mindre endringer i teksten i skjemaet. Formålet med endringene har vært å gjøre teksten mer tydelig. Det ble sendt e-post med oppdatert skjema til bankene 13. oktober 2021.

For banker som benytter Spama til å produsere maldokumenter, er til informasjon Spama orientert om endringene og har påbegynt prosessen med å oppdatere skjemaet.

Mer informasjon om temaet og oppdatert skjema finner dere på vår nettside her.