Bankenes sikringsfond lanserer i høst en internettportal som skal forbedre brukeropplevelsen og effektivisere medlemsforetakenes rapportering til Bankenes sikringsfond. Vi kaller den Sikringsportalen. Brukere av Sikringsportalen vil være våre medlemsbanker, samt kredittforetak og verdipapirforetak som bidrar til krisetiltaksfondet. Se en kort video under som forklarer hvordan portalen funger.

Les mer om hvilken betydning dette har for medlemsforetakene, samt hva de må foreta seg nå, nedenfor.

Formålet med Sikringsportalen er å samle all innrapportering og dialog med Bankenes sikringsfond på ett sted. Målet er også å gjenbruke informasjon som bankene allerede rapporterer på.

Funksjonaliteten og rapporteringsmodulene i Sikringsportalen vil lanseres stegvis. I november 2021 vil vi lansere en helhetlig løsning for bidragsprosessen, meldingsfunksjon, support og brukeradministrasjon.

 

Bankenes sikringsfond vil deretter jobbe videre med utvikling av en mer effektiv løsning for kvartalsvis regnskapsrapportering, samt rapportering av innskuddslister. Dette vil gjøres tilgjengelig for bankene på et senere tidspunkt. I mellomtiden vil medlemsbankene rapportere regnskap og eventuelt innskuddslister på ordinær måte.

BETYDNING FOR MEDLEMSFORETAKENE I 2021

Onboarding av foretak og nye brukere

Medlemsforetakene vil selv være ansvarlig for administrasjon av egne brukere i Sikringsportalen. Administrator er den eneste rollen som kan invitere nye brukere, endre roller på eksisterende brukere og slette brukere. Denne personen må derfor sørge for at det opprettes nødvendige brukere. Mer informasjon følger i e-posten som sendes ut neste uke.

Les mer om roller og tilganger i portalen her.

HVA MÅ MEDLEMSFORETAKENE GJØRE

Den første brukeren for hvert foretak må opprettes av Bankenes sikringsfond. Vi ber derfor om at alle medlemsforetak av innskuddsgarantifondet og/eller krisetiltaksfondet gjør følgende:

  • Sende navn og e-post til personen som skal ha rollen som administrator, til [email protected]. Frist settes til 4. november 2021. Bankenes sikringsfond vil også sende medlemsforetakene en separat e-post med denne forespørselen i uke 43.

Den utvalgte administratoren vil i november motta e-post med link for aktivering av sin bruker i Sikringsportalen. Deretter vil administratoren kunne opprette nye brukere for sitt foretak. 

BIDRAGSPROSESSEN FOR 2022

I medio november 2021 vil vi be foretakene om å bekrefte datagrunnlaget til bidragsberegningen for 2022. Det vil da gå ut en e-post til registrerte brukere i Sikringsportalen om at de kan logge seg inn og kontrollere tallene. Fristen for å bekrefte datagrunnlaget settes til medio januar.

Det er administratoren i hvert enkelt foretak sitt ansvar at de riktige personene er gitt brukertilgang til Sikringsportalen.