Nyhetsarkiv

 • Nytt medlem

  Bilde graf tegnestift

  Safe Deposit Bank of Norway AS er opptatt som ordinært medlem i Bankenes sikringsfond med virkning fra 7. mars 2016.

 • Ny Finansforetakslov

  Bilde pillarer

  Lov om sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) fra 06.12.96 ble opphevet 31.12.15.

 • Skandiabanken ASA har endret medlemsstatus

  Skandiabanken ASA er opptatt som ordinært medlem i Bankenes sikringsfond med virkning fra 05.10.15. Fra samme dato opphører Skandiabanken AB Nuf Norge som filialmedlem av Bankenes sikringsfond.

EFDI

IADI