I første halvår 2023 hadde bankene et samlet resultat før andre inntekter og kostnader på 35,1 mrd. kroner, mot 25,6, mrd. kroner for samme periode i fjor. Resultatet økte med 9,5 mrd. kroner og utgjorde 1,08 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Renteinntekter og rentekostnader har økt med henholdsvis 66,5 og 53,5 mrd. kroner siden samme periode i fjor. Netto renteinntekter har dermed økt med 13,0 millioner kroner. I prosent av forvaltningskapitalen har netto renteinntekter økt fra 1,62 prosent etter første halvår 2022 til 1,93 prosent for første halvår 2023.

Driftskostnadene har økt med 2,5 mrd. kroner. Driftskostnadene i prosent av inntekter eksklusive verdiendring verdipapirer er redusert fra 42,19 prosent i fjor, til 38,18 prosent for første halvår 2023.

Bankene har fortsatt lave kredittap. Samlede utlånstap utgjorde 0,05 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån, mot 0,01 prosent for samme periode i fjor.  

Egenkapitalavkastningen har økt, fra 10,56 prosent etter første halvår 202
2 til 13,51 prosent for første halvår 2023.

Her finner du analysen av norske banker pr. 30. juni 2023. (PDF, 1MB)