Etter årets tre første kvartaler hadde bankene et samlet resultat før andre inntekter og kostnader på 51,5 mrd. kroner. Dette er en økning på 16,3 mrd. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet utgjorde 1,27 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,97 prosent etter 30. september 2022.

Netto renteinntekter har økt med 19,3 mrd. og andre driftsinntekter har økt med 7,9 mrd., hovedsakelig som følge av økte verdipapirinntekter. Totale driftsinntekter ble 106,6 mrd. kroner mot 79,5 mrd. kroner etter samme periode i fjor.

Driftskostnadene har økt, men er uendret i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Kostnadsprosenten, dvs. driftskostnader i prosent av driftsinntekter eksklusive verdiendring verdipapirer, er redusert fra 42,96 til 38,13 prosent. Utlånstapene har økt noe, men er fortsatt lave. Tapskostnadene har økt fra om lag 0,6 mrd. i fjor til 2,5 mrd. kroner pr. 30. september 2023. Dette utgjorde 0,12 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån pr. 30.09.23.
 
Bankenes egenkapitalavkastning har økt fra 9,57 prosent pr. 30. september 2022 til 13,03 prosent pr. 30. september 2023.

Her finner du analysen av norske banker pr. 30. september 2023. (PDF, 1MB)