Norske banker oppnådde et samlet resultat før andre inntekter og kostnader på 16,9 mrd. kroner i første kvartal 2024. Dette er en økning på 1,3 mrd. kroner sammenlignet med første kvartal 2023. Resultatet utgjorde 1,20 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,19 prosent i fjor.

Netto renteinntekter har økt med 2,3 mrd. kroner sammenlignet med første kvartal 2023. Bankenes netto renteinntekter er 22,9 mrd. høyere enn tilsvarende periode i fjor, mens rentekostnadene økte med 20,6 mrd. kroner. Rentenettoen (netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) har økt fra 1,95 prosent pr. første kvartal 2023 til 1,98 prosent i første kvartal 2024.  

Kostnadsprosenten, målt som driftskostnader i prosent av driftsinntekter eksklusive verdiendring verdipapirer, er redusert fra 41,8 prosent i første kvartal 2023 til 39,8 prosent i første kvartal 2024. Tapene utgjorde 1,6 mrd. kroner, som er en økning fra 0,6 mrd. i første kvartal 2023. I prosent av gjennomsnittlig utlån utgjør tapene 0,22 prosent mot 0,08 % i første kvartal 2023.

Egenkapitalavkastningen har økt fra 12,1 prosent i første kvartal 2023 til 12,4 prosent i første kvartal 2024.

Her finner du analysen av norske banker pr. 31.mars 2024. (PDF, 1MB)