Norske banker oppnådde i første kvartal 2023 et samlet resultat før andre inntekter og kostnader på 15,6 mrd. kroner. Dette er en økning på 4,3 mrd. kroner, tilsvarende 38 prosent, siden første kvartal 2022. Resultatet utgjorde 1,19 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,98 prosent for samme periode i fjor.

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak høyere netto renteinntekter. Netto renteinntekter er økt med 7 mrd. kroner sammenlignet med første kvartal 2022. Bankenes netto renteinntekter er 32,2 mrd. høyere enn tilsvarende periode i fjor, mens rentekostnadene økte med 25,1 mrd. kroner. Rentenettoen (netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) har økt fra 1,60 prosent pr. første kvartal 2022 til 1,95 prosent i første kvartal 2023.  

Kostnadsprosenten, målt som driftskostnader i prosent av driftsinntekter eksklusive verdiendring verdipapirer, er redusert fra 45,7 prosent i første kvartal 2022 til 41,8 prosent i første kvartal 2023. Tapene utgjorde 0,6 mrd. kroner, som er en økning fra tilnærmet null i første kvartal 2022. I prosent av gjennomsnittlig utlån utgjør tapene 0,08 prosent mot 0,00 % i første kvartal 2022.

Egenkapitalavkastningen har økt fra 9,4 prosent i første kvartal 2022 til 12,1 prosent i første kvartal 2023.

Her finner du analysen av norske banker pr. 31. mars 2023. (PDF, 1MB)