Olav Chen

Olav Chen er leder for allokering og globale renter i Storebrand. Chen har arbeidet i Storebrand siden 2001. Olav er utdannet ved universitetet i Oslo og har en Master of Science in Economics fra London School of Economics and Political Science (LSE)

 • Stig Helberg

  Stig Helberg

  Stig Helberg er administrerende direktør i Bankenes sikringsfond.

  Helberg har tidligere blant annet vært viseadministrerende direktør i BN Bank, administrerende direktør i KLP Banken og CFO i Danica Pensjon. Helberg er utdannet siviløkonom fra NHH og har en doktorgrad i finans fra NTNU.

 • Kari Olrud Moen

  Kari Olrud Moen

  Kari Olrud Moen er administrerende direktør i Finans Norge.

  Moen har bred erfaring fra privat og offentlig sektor, bl.a. som statssekretær i Finansdepartementet i to perioder (2020-2021 og 2001-2005), konserndirektør i DNB (2006-2017), og konsulent i McKinsey (1999-2001). Kari Olrud Moen har hatt en rekke ulike styreverv, og har vært styreleder ved Norges Handelshøyskole, NHH (2017-2020), styreleder i Bankenes sikringsfond (2019-2020) og styremedlem i Summa Equity (2018-2020). Kari Olrud Moen er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (1994), og har en MBA fra HAAS School of Business, UC Berkeley (1999).

 • Olav Chen

  Olav Chen

  Olav Chen er leder for allokering og globale renter i Storebrand. Chen har arbeidet i Storebrand siden 2001. Olav er utdannet ved universitetet i Oslo og har en Master of Science in Economics fra London School of Economics and Political Science (LSE)

 • Håkon Rysst Heilmann

  Håkon Rysst Heilmann

  Håkon er tilsynsrådgiver i seksjon for små og mellomstore banker i avdeling for bank- og forsikringstilsyn, der han blant annet har ansvar for kapitalkrav i pilar 1. Han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har jobbet i Finanstilsynet siden 2015.

 • Heidi Hasvold

  Heidi Hasvold

  Heidi er seniorrådgiver i seksjon for små og mellomstore banker i avdeling for bank- og forsikringstilsyn der hun har fagansvar for operasjonell risiko og intern virksomhetsstyring. Hun har 12 års erfaring fra Finanstilsynet særlig innen tilsyn med finansforetak, i tillegg til flere år som konsulent. Heidi er økonom av utdanning.

 • Endre Johannes Solberg

  Endre Johannes Solberg

  Endre Johannes Solberg er leder Risiko- og virksomhetsstyring i Eika Gruppen. Endre bistår Eika-bankene hovedsakelig innenfor risikostyring, compliance og rapportering. Han har jobbet i Eika de siste 4 årene og har tidligere jobbet i Deloitte. Han er utdannet siviløkonom og har senere tatt en master i regnskap og revisjon.

 • Nelly Maske

  Nelly Maske

  Nelly Maske er konserndirektør personmarked i SpareBank 1 SMN. Nelly har hatt lederroller i SpareBank 1 SMN siden hun ble ansatt i 2013, og har vært konserndirektør for personmarked siden 2018. Hun har også bred erfaring fra rådgivningsselskapet EY.

  Nelly Maske har en Master of Science fra South Bank University London (2000) og bachelor i økonomi og administrasjon fra Trondheim økonomiske høyskole (1998).  

 • Marianne Uppman

  Marianne Uppman

  Marianne Uppman er leder for avdeling Bank, finans, verdipapirfond og inkasso i Finansklagenemnda. Hun har arbeidet i Finansklagenemnda siden 2019. Før det har hun lang fartstid innen bank og forsikring. Hun har blant annet vært juridisk direktør i både Forbrukerrådet og i daværende Sparebank 1 Oslo Akershus. Marianne er advokat MNA og er utdannet ved Universitetet i Oslo.

 • Tom-André Røgden

  Tom-André Røgden

  Tom-André Røgden leder sikkerhetsområdet i SpareBank 1 Utvikling, med vekt på informasjonssikkerhet og hendelseshåndtering. Han har arbeidet med koordinering og håndtering av uønskede cyberhendelser på nasjonalt nivå, blant annet som leder for nasjonal responsfunksjon for alvorlige digitale angrep i Nasjonalt cybersikkerhetssenter som er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. I tillegg har Røgden lang fartstid fra Forsvaret. Erfaringene har gitt han betydelig innsikt i trussel- og risikobildet som norske offentlige og private virksomheter må forholde seg til.

 • Håkon Astrup

  Håkon Astrup

  Håkon Astrup jobber som aksjeanalytiker i DNB Markets med ansvar for bank- og finanssektoren. Han har 15 års erfaring som analytiker på sektoren og jobbet i Arctic Securities før han begynte i DNB Markets i 2015. Håkon har en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole og en Master i finans fra London Business School.