Alle norske banker er medlem av innskuddsgarantiordningen.

Utenlandske banker i Norge er dekket av innskuddsgarantiordningen i bankens hjemland. Da den norske garantien dekker et høyere beløp, har noen av disse valgt å bli medlem også av den norske ordningen. Disse bankene kalles filialmedlemmer.

Sjekk om din bank er medlem.

Merkenavn

En bank som benytter forskjellige merkenavn regnes som én bank når det gjelder innskuddsgarantien. Dette betyr at garantien gjelder for dine samlede innskudd i banken. Dersom banken benytter ulike merkenavn, skal den gi tydelige opplysninger om dette.