Innskudd fra særlige livshendelser

Som kunde kan du i noen tilfeller være dekket for mer enn 2 millioner kroner. Dette gjelder innskudd som følger av særlige livshendelser og som er gjort tilgjengelig for deg i løpet av de siste 12 månedene. Innskuddet vil da være dekket med et ubegrenset beløp og kalles et midlertidig høyt innskudd. 

Eksempler på særlige livshendelser er:

 • Kjøp og salg av bolig eller fritidseiendom
 • Inngåelse av ekteskap og partnerskap eller skilsmisse og samlivsbrudd
 • Avslutning av arbeidsforhold, for eksempel pensjonering og nedbemanning
 • Arv
 • Forsikringsutbetalinger, for eksempel ulykkesforsikring eller livsforsikring
 • Erstatning for skade voldt ved straffbare handlinger og for uriktig straffeforfølgning

I tillegg til at det ikke er mer enn 12 måneder siden innskuddet ble tilgjengelig, må innskuddskunden dokumentere at det dreier seg om innskudd som følger av en særlig livshendelse som nevnt over.

En slik dokumentasjon vil først være aktuell hvis banken din skulle bli avviklet under offentlig administrasjon, tilsvarende konkurs, og du ønsker å få utbetalt innskuddet ditt fra Bankenes sikringsfond. Innskuddskunder som mener de har innskudd som kvalifiserer som midlertidig høyt innskudd, må sende en søknad til Bankenes sikringsfond. Dokumentasjonen som kreves i søknaden vil avhenge av type hendelse som resulterte i det midlertidig høye innskuddet. Nedenfor er en liste over eksempler på dokumentasjon, der listen ikke er uttømmende:

 • Oppstilling fra oppgjør eller kontrakt fra eiendomssalg
 • Brev fra advokat
 • Brev fra forsikringsselskap om utbetaling
 • Brev fra tidligere arbeidsgiver og pensjonskasse
 • Testamente
 • Vigselsattest
 • Dom

Søknadene vurderes av Bankenes sikringsfond i hvert enkelt tilfelle og kan derfor ikke innvilges på forhånd. Hvis den individuelle vurderingen konkluderer med at det er et midlertidig høyt innskudd, vil vi utbetale beløpet. På grunn av den manuelle søknadsbehandlingen er utbetalingsfristen på midlertidige høye innskudd opptil 3 måneder.

Andre innskudd over 2 millioner kroner

Innskudd over 2 millioner kroner som ikke omfattes av den utvidete ordningen forklart ovenfor er ikke nødvendigvis tapt dersom banken avvikles. Kundene vil da ha et krav i boet, og må derfor vente til bobehandlingen er avsluttet før de får svar på om overskytende beløp er dekket der.