Innskuddsgarantien gir kunden en trygghet og reduserer faren for at mange kunder vil ta ut pengene sine samtidig hvis det oppstår tvil om en banks tilstand. Rammes én bank av slike uttak, kan det spre seg til flere. I en slik situasjon kan bankene få problemer med å fylle rollen sin i det finansielle systemet og den økonomiske aktiviteten i Norge kan bli skadelidende. Det overordnede formålet med innskuddsgarantien er derfor å bidra til finansiell stabilitet og garantien er dermed nyttig for samfunnet som helhet. For å sikre at bankene er solide og driver trygt, er de underlagt strenge krav og tilsyn. Garantiordninger for sparebanker ble lovfestet i 1924 og for forretningsbanker i 1961.