Innskuddsgarantien gjelder for innskudd, uavhengig om de tilhører privatpersoner eller bedrifter. Garantien dekker blant annet innskudd fra:           

 • Privatpersoner
 • Bedrifter
 • Enkeltpersonforetak
 • Foreninger
 • Lag
 • Ideelle organisasjoner

Eksempler på innskudd som garantien dekker:

 • Innskudd på spare- og brukskontoer
 • Fastrente og NIBOR-tilknyttede kontoer
 • Innskudd i både norske kroner og utenlandsk valuta
 • Positiv saldo på kredittkort og andre kreditter, for eksempel flexilån
 • Kontantbeholdning på aksjesparekonto (ikke aksjer og andre verdipapirer)

Eksempler på innskudd som garantien ikke dekker:

 • Innskudd fra innskyter med ukjent identitet 
 • Innskudd som er utbytte av transaksjoner som etter rettskraftig dom er i strid med hvitvaskingsregelverket
 • Investeringer i finansielle eiendeler som aksjer, fondsandeler og obligasjoner
 • Innskudd fra offentlige myndigheter
 • Innskudd fra finansforetak