Kunde i norsk bank i Norge

Som kunde i en norsk bank er innskuddet ditt dekket fra første krone og opptil 2 millioner norske kroner. Garantien gjelder pr. kunde pr. bank. Hvis du har flere kontoer i samme bank, gjelder garantien 2 millioner totalt i banken.

I enkelte tilfeller kan garantien gjelde et høyere beløp. Les mer om mulig dekning av innskudd over 2 millioner kroner.

Kunde i norsk bank i utlandet

Som kunde i en norsk bank i utlandet gjelder en beløpsgrense på 100 000 euro, eller et tilsvarende beløp i lokal valuta, pr. kunde pr. bank.

Denne beløpsgrensen er uavhengig av nasjonaliteten og bostedet til kunden. Det avgjørende er at innskuddet er gjort i den utenlandske delen av virksomheten, for eksempel i en utenlandsk fysisk filial eller en nettside med andre landskoder enn .no.

Kunde i utenlandsk bank i Norge

Som kunde i en utenlandsk bank i Norge er du dekket av innskuddsgarantien i bankens hjemland. I EU- og EØS-området er garantibeløpet 100 000 euro eller et tilsvarende beløp i lokal valuta. Dersom banken også har valgt å bli medlem av den norske innskuddsgarantiordningen, er du dekket opptil 2 millioner kroner. Den norske ordningen dekker da differansen mellom 100 000 euro og 2 millioner kroner. Bankene plikter å informere om hvilken garanti som gjelder.