En bank som enten er i en krise eller som ventes å bli rammet av en krise i nær fremtid, skal varsle om dette til Finanstilsynet. Finanstilsynet kan også gjøre en slik vurdering på eget grunnlag. Finanstilsynet melder dette videre til Finansdepartementet.

Hvis Finansdepartementet slutter seg til vurderingen om at banken er rammet av en krise, så er det to mulige spor videre. Hvis allmenne interesser tilsier at banken har kritiske funksjoner som bør videreføres, skal banken gjennom det som kalles krisehåndtering. Dette omfatter flere mulige krisetiltak, men det som er viktig for deg som innskuddskunde er at innskuddsvirksomheten enten vil videreføres i banken eller flyttes til en annen bank. 

Hvis allmenne interesser ikke tilsier en slik behandling, skal banken avvikles under offentlig administrasjon. Da stenges banken for innskuddskundene som ikke lenger har anledning til å ta ut eller sette inn penger i banken. Dette utløser automatisk en oppgave for Bankenes sikringsfond. Senest innen syv arbeidsdager vil innskuddene være tilgjengelig for deg som kunde. Dette skjer enten ved at Bankenes sikringsfond utbetaler de garanterte innskuddene til deg, eller at innskuddene blir overdratt til en annen bank og gjort tilgjengelig for deg der.