Medlemsliste

Navn Medlemstype Kontorsted Nettsted
Aasen Sparebank Ordinært Trøndelag https://aasen-sparebank.no/privat
Andebu Sparebank Ordinært Vestfold https://andebu-sparebank.no/privat
Aprila Bank ASA Ordinært Oslo https://aprila.no
Arendal og Omegns Sparekasse Ordinært Aust-Agder https://sparekassa.no/privat
Askim og Spydeberg Sparebank Ordinært Østfold https://asbank.no/privat
Aurskog Sparebank Ordinært Akershus https://aurskog-sparebank.no/privat
BB-TF Bank Norge NUF Filial Hordaland https://bbf.no
BNbank ASA Ordinært Trøndelag https://www.bnbank.no/
BRAbank ASA Ordinært Hordaland https://brabank.no/
Bank Norwegian AS Ordinært Oslo https://www.banknorwegian.no/
Bank2 ASA Ordinært Oslo https://bank2.no/privat
Berg Sparebank Ordinært Østfold https://berg-sparebank.no/privat
Bien Sparebank ASA Ordinært Oslo https://bien.no/privat
Birkenes Sparebank Ordinært Aust-Agder https://birkenes-sparebank.no/privat
Bjugn Sparebank Ordinært Trøndelag https://bjugn-sparebank.no/privat
Blaker Sparebank Ordinært Akershus https://blakersparebank.no/privat
BlueStep Bank AB, Filial Oslo Filial Oslo http://www.bluestep.no/
Cultura Sparebank Ordinært Oslo https://www.cultura.no/
DNB Bank ASA Ordinært Oslo https://www.dnb.no/
Danske Bank (Norsk filial av Danske Bank AS) Filial Trøndelag http://www.danskebank.no/nb-no/Privat/Pages/Privat.aspx
Drangedal Sparebank Ordinært Telemark https://drangedalsparebank.no/privat
Easybank ASA (tidl. Verdibanken ASA) Ordinært Oslo https://www.easybank.no
Eidsberg Sparebank Ordinært Østfold https://esbank.no/privat
Eika Kredittbank AS Ordinært Oslo https://eika.no/eika-alliansen/eikagruppen/tjenester/produktselskaper/eika-kredittbank
Etne Sparebank Ordinært Hordaland https://etne-sparebank.no/
Etnedal Sparebank Ordinært Oppland https://etnedalsparebank.no/privat
Evje og Hornnes Sparebank Ordinært Aust-Agder https://eh-sparebank.no/privat
Fana Sparebank Ordinært Hordaland https://www.fanasparebank.no/
Flekkefjord Sparebank Ordinært Vest-Agder https://flekkefjordsparebank.no/
Fornebu Sparebank Ordinært Akershus https://fornebubanken.no/privat
Gildeskål Sparebank Ordinært Nordland https://gildeskaal-sparebank.no/privat
Gjensidige Bank ASA Ordinært Oslo https://www.gjensidige.no/privat/
Grong Sparebank Ordinært Trøndelag https://grong-sparebank.no/privat
Grue Sparebank Ordinært Hedmark https://gruesparebank.no/privat
Haltdalen Sparebank Ordinært Trøndelag https://haltdalensparebank.no/privat
Handelsbanken (Norsk filial av Svenska Handelsbanken AB) Filial Oslo http://www.handelsbanken.no
Haugesund Sparebank Ordinært Rogaland https://haugesund-sparebank.no/
Hegra Sparebank Ordinært Trøndelag https://hegrasparebank.no/privat
Helgeland Sparebank Ordinært Nordland https://www.hsb.no/privat/
Hemne Sparebank Ordinært Trøndelag https://hemnesparebank.no//privat
Hjartdal og Gransherad Sparebank Ordinært Telemark https://hjartdalbanken.no/privat
Hjelmeland Sparebank Ordinært Rogaland https://hjelmeland-sparebank.no/privat
Høland og Setskog Sparebank Ordinært Akershus https://hsbank.no/privat
Hønefoss Sparebank Ordinært Buskerud https://honefossbank.no/privat
Instabank ASA Ordinært Oslo https://instabank.no/
Jernbanepersonalets Sparebank Ordinært Oslo https://jbf.no/
Jæren Sparebank Ordinært Rogaland https://jaerensparebank.no/privat
KLP Banken AS Ordinært Trøndelag https://www.klp.no/bank-og-lan/
Komplett Bank ASA Ordinært Oslo https://www.komplettbank.no/
Kraft Bank ASA Ordinært Rogaland https://www.kraftbank.no
Kvinesdal Sparebank Ordinært Vest-Agder https://kvinesdalsparebank.no/privat
Landkreditt Bank AS Ordinært Oslo https://www.landkredittbank.no/
Larvikbanken - din personlige sparebank Ordinært Vestfold https://larvikbanken.no
Lillesands Sparebank Ordinært Aust-Agder https://lillesands-sparebank.no/
Lillestrøm Sparebank Ordinært Akershus https://lillestrombanken.no/privat
Luster Sparebank Ordinært Sogn og Fjordane https://luster-sparebank.no/
Maritime & Merchant Bank ASA Ordinært Oslo https://www.mmbank.no
Marker Sparebank Ordinært Østfold https://marker-sparebank.no/privat
Melhus Sparebank Ordinært Trøndelag https://melhusbanken.no/privat
MyBank ASA Ordinært Oslo http://mybank.no/
Nidaros Sparebank Ordinært Trøndelag https://www.nidaros-sparebank.no
Nordea Bank Abp, filial i Norge Filial Oslo http://www.nordea.no/
Nordic Corporate Bank ASA Ordinært Oslo https://www.ncbank.no/
Nordnet Bank (filial av Nordnet Bank AB)    Filial Oslo https://www.nordnet.no/mux/web/nordnet/index.html
Næringsbanken ASA Ordinært Hedmark https://www.naeringsbanken.no/
OBOSBanken AS Ordinært Oslo https://bank.obos.no/
Odal Sparebank Ordinært Hedmark https://odal-sparebank.no/privat
Ofoten Sparebank Ordinært Nordland https://ofotensparebank.no/privat
Opdals Sparebank Ordinært Trøndelag https://oppdalsbanken.no/privat
Optin Bank ASA Ordinært Oslo https://www.optinbank.no
Orkla Sparebank Ordinært Trøndelag https://orklasparebank.no/
Pareto Bank ASA  Ordinært Oslo https://paretobank.no/
Resurs Bank AB, NUF Filial Oslo https://www.resursbank.no/
Rindal Sparebank Ordinært Møre og Romsdal https://rindalsbanken.no/privat
Romsdal Sparebank Ordinært Møre og Romsdal https://bfh.no/privat
Rørosbanken Røros Sparebank Ordinært Trøndelag https://rorosbanken.no/privat
Safe Deposit Bank of Norway AS Ordinært Oslo http://www.sdbn.com/
Sandnes Sparebank Ordinært Rogaland https://www.sandnes-sparebank.no/
Santander Consumer Bank AS Ordinært Oslo https://www.santanderconsumer.no/
Sbanken ASA Ordinært Hordaland https://sbanken.no/
Selbu Sparebank Ordinært Trøndelag https://selbusparebank.no/
Skagerrak Sparebank Ordinært Telemark https://skagerraksparebank.no/
Skandinaviska Enskilda Banken AB Oslofilialen  Filial Oslo http://seb.no/
Skudenes & Aakra Sparebank Ordinært Rogaland https://skudeaakra.no/
Skue Sparebank Ordinært Buskerud https://skuesparebank.no/privat
Sogn Sparebank Ordinært Sogn og Fjordane https://sognsparebank.no
Soknedal Sparebank Ordinært Trøndelag https://soknedal-sparebank.no/
SpareBank 1 BV Ordinært Vestfold https://www.sparebank1.no/bv/privat.html
SpareBank 1 Gudbrandsdal Ordinært Oppland https://www.sparebank1.no/gudbrandsdal/privat.html
SpareBank 1 Hallingdal Valdres Ordinært Buskerud https://www.sparebank1.no/hallingdal/privat.html
SpareBank 1 Lom og Skjåk Ordinært Oppland https://www.sparebank1.no/lom-skjaak/privat.html
SpareBank 1 Modum Ordinært Buskerud https://www.sparebank1.no/nb/modum/privat.html
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Ordinært Buskerud https://www.sparebank1.no/ringerike-hadeland/privat.html
SpareBank 1 SMN Ordinært Trøndelag https://www.sparebank1.no/smn/privat.html
SpareBank 1 SR-Bank ASA  Ordinært Rogaland https://www.sparebank1.no/sr-bank/privat.html
SpareBank 1 Søre Sunnmøre Ordinært Møre og Romsdal https://www.sparebank1.no/sore-sunnmore/privat.html
SpareBank 1 Østfold Akershus Ordinært Østfold https://www.sparebank1.no/ostfold-akershus/privat.html
SpareBank 1 Nord-Norge Ordinært Troms https://www.sparebank1.no/nord-norge/privat.html
SpareBank 1 NordVest Ordinært Møre og Romsdal https://www.sparebank1.no/nordvest/privat.html
Sparebank 1 Østlandet Ordinært Hedmark https://www.sparebank1.no/ostlandet/privat.html
Sparebank 68 grader Nord Ordinært Troms https://harstad-sparebank.no/privat
Sparebanken DIN Ordinært Telemark https://sparebankendin.no/privat
Sparebanken Møre Ordinært Møre og Romsdal https://www.sbm.no/
Sparebanken Narvik Ordinært Nordland https://sn.no/privat
Sparebanken Sogn og Fjordane Ordinært Sogn og Fjordane https://www.ssf.no/
Sparebanken Sør Ordinært Aust-Agder https://www.sor.no/
Sparebanken Telemark Ordinært Telemark https://www.sparebank1.no/telemark/privat.html
Sparebanken Vest Ordinært Hordaland https://www.spv.no/
Sparebanken Øst Ordinært Buskerud https://www.oest.no/
Spareskillingsbanken Ordinært Vest-Agder https://spareskillingsbanken.no/
Stadsbygd Sparebank Ordinært Trøndelag https://stbank.no/privat
Storebrand Bank ASA Ordinært Oslo https://www.storebrand.no/privat/bank-og-lan
Strømmen Sparebank Ordinært Akershus https://strommensparebank.no/privat
Sunndal Sparebank Ordinært Møre og Romsdal https://sunndal-sparebank.no/privat
Surnadal Sparebank Ordinært Møre og Romsdal https://bank.no/privat
Swedbank i Norge (filial av Swedbank AB) Filial Oslo http://www.swedbank.no/#&panel1-1
Søgne og Greipstad Sparebank Ordinært Vest-Agder https://sgsparebank.no/
Tinn Sparebank Ordinært Telemark https://tinnbank.no/privat
Tolga- Os Sparebank Ordinært Hedmark https://tos.no/privat
Totens Sparebank Ordinært Oppland https://totenbanken.no/privat
Trøgstad Sparebank Ordinært Østfold https://tsbank.no/privat
Tysnes Sparebank Ordinært Hordaland https://tysnes-sparebank.no/privat
Valdres Sparebank Ordinært Oppland https://valdressparebank.no/
Valle Sparebank Ordinært Aust-Agder https://valle-sparebank.no/privat
Voss Sparebank Ordinært Hordaland https://vossabanken.no/
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Ordinært Hordaland https://vekselbanken.no/privat
Åfjord Sparebank Ordinært Trøndelag https://afjord-sparebank.no/privat
Ørland Sparebank Ordinært Trøndelag https://orland-sparebank.no/privat
Ørskog Sparebank Ordinært Møre og Romsdal https://orskogsparebank.no/privat
Østre Agder Sparebank Ordinært Aust-Agder https://oasparebank.no/

EFDI

IADI