Når en bank settes under offentlig administrasjon av Finansdepartementet, vil Bankenes sikringsfond motta lister over kundeforholdene i medlemsbanken. Bankenes sikringsfond vil snarest mulig informere kundene om utbetalingsprosessen og om hvilke utbetalingsmetoder som vil bli benyttet.

Fristen for å gjøre garanterte innskudd tilgjengelig for innskuddskundene er syv arbeidsdager etter at medlemsbanken ble satt under offentlig administrasjon. Det betyr at pengene kan utbetales innskuddskunden, forutsatt at kunden velger en av utbetalingsmetodene som Bankenes sikringsfond tilbyr.

Personkunder over 18 år vil få mulighet til å benytte BankID for å logge seg på Bankenes sikringsfonds elektroniske utbetalingsløsning. I utbetalingsløsningen kan kunden velge en konto i en annen bank som pengene skal overføres til, gitt at kontoen i den andre banken står i kundens navn.
 
Bedriftskunder vil få mulighet til å benytte Bankenes sikringsfonds elektroniske utbetalingsløsning. Daglig leder eller styrets leder logger seg på den elektroniske utbetalingsløsningen ved å bruke sin personlige BankID og bedriftens organisasjonsnummer. I utbetalingsløsningen kan det velges en konto i en annen bank som pengene skal overføres til, gitt at kontoen i den andre banken er registrert på bedriftens organisasjonsnummer.

Kunder uten BankID vil motta en Giro Utbetaling (utbetalingsanvisning) i posten. Giro Utbetaling sendes ut automatisk til innskuddskunder under 18 år. Øvrige innskuddskunder uten BankID må ta kontakt med Bankenes sikringsfond for å få Giro Utbetaling tilsendt.

Giro Utbetaling kan løses inn i banken eller på postkontoret ved å vise gyldig legitimasjon. Pengene kan enten:

(i) settes inn på en konto som kunden alt har i en bank, eller
(ii) banken som mottar utbetalingsanvisningen kan opprette en ny konto for kunden som pengene så kan settes inn på.
 
Innskytere uten BankID bosatt utenfor Norge bes om å ta kontakt med Bankenes sikringsfond for alternative løsninger.
 
Midlertidig høye innskudd kan i noen tilfeller være dekket av garantien. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen. For å få utbetalt slike innskudd må det sendes en søknad til Bankens sikringsfond. Søknaden må inneholde nødvendig dokumentasjon på at innskuddet regnes som garantert innskudd (se Finansforetaksloven §19-4, 2. ledd).
Krav utover garantiens beløpsgrense ligger utenfor Bankenes sikringsfonds ansvar. Krav må rettes til bankens administrasjonsstyre for videre behandling.
 
Klageadgang: Tvist om et krav omfattes av innskuddsgarantien og om retten til dekning under denne, kan prøves av domstolene. Tvist om fondets avgjørelser etter innskuddsgarantien påklages til Finanstilsynet etter forvaltningsloven kapittel VI i henhold til finansforetaksloven § 19-17