Fristen for utbetaling av garanterte innskudd er satt til én uke etter at medlemsbanken ble satt under offentlig administrasjon. 

Når en bank settes under offentlig administrasjon av Finansdepartementet, vil Bankenes sikringsfond motta lister over kundeforholdene i medlemsbanken. Bankenes sikringsfond vil snarest mulig informere kundene om utbetalingsprosessen og om hvilke utbetalingsmetoder som vil bli benyttet.
 

Personkunder over 18 år vil få mulighet til å benytte BankID for å logge seg på Bankenes sikringsfonds elektroniske utbetalingsløsning.
 

Mindreårige og bedriftskunder vil motta en utbetalingsanvisning i posten. Denne kan løses inn i banken eller på postkontoret, som vil foreta legitimasjonskontroll og forsikre seg om at mottakeren er den samme som utbetalingsanvisningen angir som mottaker. Deretter kan pengene enten

 (i) utbetales kontant for beløp inntil 100 000 kroner,

(ii) settes inn på en konto som kunden alt har i en annen bank, eller

(iii) banken som mottar utbetalingsanvisningen kan opprette en ny konto for kunden
 

Innskytere uten BankID bosatt utenfor Norge bes om å ta kontakt med Bankenes sikringsfond.
 

Krav utover garantiens beløpsgrense ligger utenfor Bankenes sikringsfonds ansvar. Krav må rettes til bankens administrasjonsstyre, som vil behandle disse.
 

Klageadgang: Tvist om et krav omfattes av innskuddsgarantien og om retten til dekning under denne, kan prøves av domstolene. Tvist om fondets avgjørelser etter innskuddsgarantien påklages til Finanstilsynet etter forvaltningsloven kapittel VI i henhold til finansforetaksloven § 19-10.