Målet for konferansen er å bidra til økt innsikt i aktuell regelverksutvikling, belyse konsekvensene for bankene, samt å gi innspill til god virksomhetsstyring.

På grunn av koronasituasjonen vil høstkonferansen ikke bli avholdt i 2020.   

Vi ser fram til å igjen kunne ønske velkommen til konferanse neste år, og planlegger å arrangere høstkonferanse torsdag 16. og fredag 17. september 2021 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo sentrum.