Bankenes sikringsfonds høstkonferanse er et faglig forum for små og mellomstore banker, deres administrative ledelse og revisorer. 

Temaer på årets konferanse er:

  • Regulatorisk utvikling
     
  • Bærekraft og klimarisiko
     
  • Digitalt trusselbilde og cyberrisiko
     

Konferansen innledes av administrerende direktør i Bankenes sikringsfond Stig Helberg. Han vil oppdatere om status for innskuddsgarantiordningen.

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen vil holde innlegg om banknæringens tilstand og utsikter.

Sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen Elisabeth Holvik vil holde foredrag om den makroøkonomiske situasjonen og utsiktene for finansmarkedene.

Regelverksutviklingen på soliditetsområdet blir et tema på konferansen.

Seksjonssjef Jørgen Botnan fra NSM vil holde innlegg om utviklingen i det digitale trusselbildet for finansnæringen. Det blir også et foredrag om bankenes håndtering av cyberrisiko i praksis.

Bærekraft og klimarisiko er svært aktuelle temaer for norske banker. Leder for bærekraft og analyse i Deloitte, Anders Magnus Løken, vil gi oversikt over gjeldende regler og regelverksutviklingen på området.

Konserndirektør bærekraft i Eika Gruppen Marianne Groth vil holde foredrag om bærekraft i praksis, og påvirkning på bankenes arbeid med risikostyring og compliance. Representanter fra DNB og Sparebanken Møre vil holde innlegg om hvordan klimarisiko og bærekraft er tatt inn i forretningsprosessene for henholdsvis PM- og BM-området.

Representanter fra Finanstilsynet vil bidra med foredrag om erfaringer fra IKT-tilsyn og SREP-prosessen.

Vi håper at så mange som mulig ønsker å delta fysisk, men som i fjor vil det være mulig å delta digitalt.

Velkommen til høstkonferansen 2022!

Fullstendig program og påmeldingsskjema sendes ut i juni.