Målet for konferansen er å bidra til økt innsikt i aktuell regelverksutvikling, belyse konsekvensene for bankene, samt å gi innspill til god virksomhetsstyring.  

Høstkonferansen for 2017 ble avholdt torsdag 21. september og fredag 22. september på Quality Hotel Expo – Snarøyveien 20, Fornebu. 

Vi har foreløpig fastsatt dato for Høstkonferansen 2018 til torsdag 20. september og fredag 21. september.