Høstkonferansen 2018 ble avholdt torsdag 20. september og fredag 21. september på Quality Hotel Expo på Fornebu. 

Målet for konferansen er å bidra til økt innsikt i aktuell regelverksutvikling, belyse konsekvensene for bankene, samt å gi innspill til god virksomhetsstyring.

Høstkonferansen 2019 vil bli avholdt torsdag 19. september og fredag 20. september på Quality Hotel Expo på Fornebu.