Konferansen er nå åpen for påmelding.

Målet for konferansen er å bidra til økt innsikt i aktuell regelverksutvikling, belyse konsekvensene for bankene, samt å gi innspill til god virksomhetsstyring.  

Høstkonferansen 2018 vil bli avholdt torsdag 20. september og fredag 21. september på Quality Hotel Expo på Fornebu.

Påmelding høstkonferansen.

Høstkonferansen 2018, invitasjon, program og praktisk informasjon.