I 2021 er det 100 år siden forløperen til dagens sikringsfond, Sparebankenes sikringsfond, ble opprettet som en frivillig ordning.

Vi vil arrangere en konferanse i jubileumsåret, selv om det foreløpig ikke er endelig avklart om det blir et fysisk og/eller digitalt arrangement. Konferansen for 2020 ble dessverre avlyst, men for årene før har konferansen samlet over 250 deltakere på dagtid og konferansemiddag for om lag 200 deltakere om kvelden. 

Konferansen blir avholdt torsdag 16. og fredag 17. september på Radisson Blu Scandinavia Hotel på Holbergs plass i Oslo sentrum dersom smittevernreglene tillater det. Det kommer nærmere informasjon om arrangementet og eventuell mulighet for digital deltakelse i forbindelse med utsendelse av fullstendig program og påmelding i juni.

Hold av dagene torsdag 16. og fredag 17. september dersom du ønsker å delta på årets konferanse. Mer informasjon om årets konferanse finner du her.