Nøkkeltallene er basert på offentlig tilgjengelige data for alle norske sparebanker og øvrige banker. Filialer av utenlandske banker er ikke medtatt. For banker som er del av et konsern er det kun morbankens regnskapstall som er tatt med.

Kvartalsvis utarbeider vi analyser og nøkkeltall for tre ulike grupper:

  • Samletall for alle norske banker
  • Samletall for norske sparebanker
  • Samletall for øvrige norske banker

For detaljerte analyser se menyen til høyre.

Ved årsslutt publiserer vi i samarbeid med Finans Norge også nøkkeltall for enkeltbanker.

Årstall enkeltbanker