Det er Stortinget som bestemmer garantibeløpet. Det er ingen politiske signaler på at garantibeløpet på 2 millioner kroner vil endres. Dagens garantibeløp på 2 millioner kroner følger av finansforetaksloven.

Det er likevel slik at EU har lagt opp til et felles garantibeløp på 100 000 euro som er likt for alle EU- og EØS-land. Norge er et EØS-land og norske myndigheter jobber derfor overfor EU med å få lov til å beholde dagens garantibeløp på 2 millioner kroner. Hvis du ønsker mer informasjon kan du kontakte Finansdepartementet.