Innskuddsgarantien gjelder pr. person pr. bank. Innskuddsdekningen er derfor uavhengig av hvilken allianse en bank eventuelt skulle være medlem av.