Innskudd over 2 millioner kroner som ikke dekkes av garantiordningen er ikke nødvendigvis tapt, dersom banken avvikles. Kundene har da et krav i boet, og må derfor vente til bobehandlingen er avsluttet før de får svar på om overskytende beløp er dekket der. Det finnes dessuten en utvidet og ubegrenset dekning for innskudd som kommer fra særlige livshendelser, for eksempel salg av bolig, arv eller forsikringsutbetaling. Se mer informasjon her.

Dersom du har mer enn 2 millioner kroner i banken kan du fordele innskuddet ditt i flere banker om du ønsker hele beløpet dekket av innskuddsgarantien.