Ikke-digitale kunder over 18 år vil normalt få en Giro utbetaling ved henvendelse til Bankenes sikringsfond. Mindreårige, verger og andre bes ta kontakt med Bankenes sikringsfond da en eventuell utbetaling vil være individuell.