Dersom du som kunde har innskudd i andre valutaer vil disse regnes om til norske kroner. Valutakursene som benyttes er valutakursene på dato for avvikling. Valutakursene er de samme som Norges Bank publiserer og er midtkurser, det vil si midtpunktet mellom kjøps- og salgskursen i interbankmarkedet på et gitt tidspunkt den aktuelle dagen.