Det har skjedd kun to ganger de senere år, Kaupthing Bank i 2008 og Optin Bank i 2021.