Dekningen gjelder innskudd som stammer fra salg av boligen du selv bor i og fritidsbolig du selv bruker. Innskudd som stammer fra salg av bolig og fritidsbolig som i hovedsak har blitt leid ut vil ikke være omfattet av den ubegrensede dekningen.