Ja, alle privatpersoner uavhengig av statsborgerskap er dekket av innskuddsgarantien.