Innskuddsgarantien gjelder innskudd opp til 2 millioner kroner. Dette inkluderer opptjente renter som ikke er utbetalt. Renter som medfører at det samlede innskuddet overstiger 2 millioner kroner er ikke dekket av innskuddsgarantien.