Ja, hver enkelt klient med midler på klientkonto er dekket fra første krone opptil 2 millioner kroner, forutsatt at de ulike klientene tydelig kan identifiseres.