Nei, innskuddspensjon dekkes ikke av innskuddsgarantiordningen. Det eksisterer pr. i dag ingen garantiordninger for livsforsikringsselskaper i Norge.