Nei, finansforetak er ikke dekket av innskuddsgarantien.