Ja, felleskontoer er dekket av innskuddsgarantien. For eiere av felleskontoer gjelder garantien samlet pr. kunde pr. bank. Det betyr at hver eier er dekket med inntil 2 millioner samlet i banken.