Ja, alle kontoer opprettet i ditt navn er dekket av innskuddsgarantien fra første krone opptil 2 millioner kroner. Har du flere kontoer i samme bank er det totalbeløpet opptil 2 millioner kroner som er dekket.

For aksjesparekonto er det kun kontantbeløp på konto som er dekket av garantien og ikke investeringer i verdipapirer.